Schering-Plough CEAG – Alergie

0
Rate this post

PIS byla založena v roce 1992 za přispění Nadace našim dětem v Brně. V roce 1994 bylo možné díky rozsáhlému grantu firmy Schering- Plough a spolupráci s Výborem dobré vůle nadace Olgy Havlové rozšířit PIS na 12 stanic, které jsou v současnosti počítačově napojeny na centrálu v Brně a přes ni i na evropskou centrálu PIS ve Vídni. V čele PIS stojí od počátku dr. Ondřej Rybníček z Dětské nemocnice FN Brno. PIS je podporována Českou společností alergologie a klinické imunologie. Od roku 2002 funguje PIS v rámci ČIPA (Česká iniciativa pro astma).

Poskytuje přesné a včasné informace a prognózy o obsahu pylů v ovzduší, což umožňuje včasné zahájení adekvátní léčby alergických pacientů a korekci stylu života.

V České republice je v současné době 12 stanic, které díky speciálnímu vybavení zjišťují aktuální koncentrace pylů a mikroskopicky analyzují jejich druhy a četnost. V letošním roce se plánuje rozšíření o další stanici (Ústí nad Labem).

O zjištěné situaci PIS informuje na svých webových stránkách www.pylovasluzba.cz, kde je současně umístěn atlas pylových alergenů a archiv pylových informací.

Pro ostatní zájemce PIS poskytuje pravidelné informace do:

  • denního tisku, rozhlasu, televize a na internet

Sponzorem webové stránky PIS a Výroční zprávy je farmaceutická firma Schering – Plough.